BANATSKO ARANĐELOVO
Cenjeni sugrađani,
Portal Banatsko Aranđelovo - je idealno mesto za Vaše online druženje, sa
banatskoaranđelovčanima iz matice i rasejanja. Pridružite nam se, i oplemanite
ovaj virtuelni kutak svojim tekstovima i fotografijama. Drugim rečima, popularišite
Banatsko Aranđelovo i ujedno se na jedan lep i kvalitetan način družite sa svojim
sugrđanima, razmenjujući korisne informacije, znanje,uspomene, dogodovštine i još mnogo toga...
Dakle, na vama samima je izbor dali ćete uzeti aktivnog učešća u radu našeg portala, ili pak ne.
Da bi ste pristupili ostalim sadržajima i aktivno učestvovali u diskusijama, morate
biti registrovani i ulogovani. Naravno, registracija je besplatna.
Svima koji nam se pridruže želim dobrodošlicu!

Cenjeni sugrađani, želimo vam ugodne trenutke i prijatnu zabavu, na portalu "BANATSKO ARANĐELOVO". Dobro nam došli!

Niste konektovani. Konektujte se i registrujte se

INFORMATIVNI BILTEN MZ BANATSKO ARANĐELOVO

Ići dole  Poruka [Strana 1 od 1]

1 INFORMATIVNI BILTEN MZ BANATSKO ARANĐELOVO taj Pon 28 Dec 2009, 06:56

UREDNIČKI TIM

avatar
vašeg portala
vašeg portalaDovnload BA biltena
u pdf formatu


Poslednji izmenio UREDNIČKI TIM dana Uto 29 Dec 2009, 10:01, izmenjeno ukupno 1 puta

Pogledaj profil korisnika http://banatskoarandjelovo.bestoforum.net

UREDNIČKI TIM

avatar
vašeg portala
vašeg portala
Савет и Месни одбори


На последњим изборима у Савет МЗ Банатско Аранђелово изабрани су Милош Теофанов председник), Драган Недељков потпредседник), Срећко Кијац, Мира Ацин и Раде Гојковић.
Као мањкавост показало се то што су сви изабрани из Банатског Аранђелова, а да се на неки начин проблем превазишао и имао увид у проблеме и потебе насеља Подлокањи Сигет, формирани су Месни од
бори и по два члана из ових места учествоваће у раду Савета МЗ али без права одлучивања. Из Подлокања то су Драгослав Самарџија и Иван Елезовић, а из Сигета Илија Вранковић иДушан Вранковић.

Pogledaj profil korisnika http://banatskoarandjelovo.bestoforum.net

UREDNIČKI TIM

avatar
vašeg portala
vašeg portala

Спровођење референдума


Расписани референдум о предлогу одлуке о увођењу самодоприноса за подручје МЗ Банатско Аранђелово спровешће се од 20. до 23.децембра 2009. године у времену од 8 до 19 часова.
На референдуму ће се изјашњавати грађани који имају изборно право и пребивалиште на подручју МЗ Банатско Аранђелово, а такође и они грађани који немају изборно право и пребивалиште, али на подручју МЗ имају непокретну имовину.
Изјашњавање грађана спровешће се на на гласачким местима у Банатском Аранђелову, Сигету и Подлокању, о чему су грађанима упућени позиви.

Pogledaj profil korisnika http://banatskoarandjelovo.bestoforum.net

UREDNIČKI TIM

avatar
vašeg portala
vašeg portala

Четворогодишњи биланс


Од самодоприноса у четворогодишњем приоду који истиче прикупљено је 7.758.585 динара. За основну делатност МЗ Банатско Аранђелово утрошено је 2.115.428 динара или 27,27 одсто, за комунал[/size][/size]ну инфраструктуру 4.500.616 ди[size=9][size=9]нара или 58,01 одсто и за дотације и помоћдругим организацијама 1.142.539 динара или 14,72 одсто. Овај период карактерисао је нередован и неуједначен прилив средстава самодоприноса, па је и утрошак средстава био према динамици прилива.

Pogledaj profil korisnika http://banatskoarandjelovo.bestoforum.net

UREDNIČKI TIM

avatar
vašeg portala
vašeg portala


У СУСРЕТ РЕФЕРЕНДУМУ

Глас за самодопринос подршка развојуМилош Теофанов________Драган Недељков


Најзначајнија инвестиција која је у претходном периоду реализована од средстава самодоприноса је капела на Православном гробљу, а средства су издвајана за одржавање Православног и Католичког гробља у Банатском Аранђелову, а сада је према склопљеном уговору са СЗТР «Нарцис» из Новог Кнежевца укључено и гробље у Подлокању.
Од средстава самодоприноса финан
сирано је одржавање ужег центра и комунална инфраструктура, као што је санација тротоара, поправка ћуприја и каналска мрежа, депонија за одлагање смећа, уређене су бетонске жардињере и простор испред напуштених кућа на непрегледним раскрсницама, поправљено је постоље и клупе код споменика краљу Александру Карађорђевићу, у Сигету је уређена друштвена просторија у згради бивше школе, а било је на подручју МЗ Банатско Аранђелово и других улагања захваљујући општинским, покрајинским и републичким средствима и помоћи донатора.
Председник Савета МЗ
Милош Теофанов истиче да је у Банатском Аранђелову републичким средствима АД «Војводинапут» из Зрењанина део Партизанске улице од центра према Подлокању, која има статус реагионалне саобраћајнице, пресвучен новим асфалтом у дужини од 1.340 метара. Уз тротоаре на пешачким прелазима преко ћуприја постављене су ограде, а у завршнојфази је уређење свечане сале МЗ у некадашњојпродавници «Фиделинке» у Дому културе. Уређено је дечије игралиште у дворишту забавишта, а извршена је замена дотрајале електричне инсталације и замена сијалица на школском игралишту.
Финансирана је израда пројекта за изградњу капеле у Подлокању која треба да се гради идуће године. Обновљена је зграда школе у Подлокању и изграђена нова звонара, средствима новокнежевач
ке општине и уз помомоћ донатора.
Покрајинским средствима је урађен део послова на обнови зграде школе, из средстава Покрајинског секретаријата за пољопривреду, шумартсво и водопри
вреду АП Војводине обезбеђено је 500.000 динара за уређење атарских путева, а радови ће се обавити на пролеће.
Према програ
му скромним средствима самодоприноса финансирана је делатност удружења грађана и клубова у области друштвеног живота, културе и спорта, СУБНОР-а, потребе школе и забавишта. Дужна пажња посвећена је обележавању значајних датума из историје места као што је сећање на стрељање родољуба 9.јануара 1942. године, Дана месне заједнице и Сабора светог архангела Гаврила у Банатском Аранђелову и Дана села у Подлокању, а традиционално се током лета организује турнир у малом фудбалу.
- Усвојили смо програм и план развоја и улагања на подручју МЗ Ба
натско Аранђелово, у коме смо назначили приоритете. Поред изградње капеле у Подлокању, и припремања пројектне документације за реконструкцију водоводне мреже и гасификацију, извршићемо санацију Домова културте у Банатском Аранђелову и Подлокању. Користе их разна удружења, неке просторије се издају, али већдеценијама је мало или никако улагано у поправку и одржавање. Са локалном самоуправом успоставили смо добру сарадњу, припрему и реализацију приоритетних улагања радимо у сарадњи са општином и Дирекцијом за уређење Новог Кнежевца, а ангажоваћемо се и очекујемо да за наше пројекте добијемо и финансијску подршку општинских и покрајинских развојних фондова и других институција - каже Теофанов.
Програмом самодо
приноса за који грађани треба да се изјашњавају на предстојећем референдуму, предвиђено је да ће се у наредних пет година прикупити 8,5 милиона динара.
- За свакодневни живот на подручју Месне заједнице и њен развојвеома је битно да самодо
принос добије подршку. Без обзира што се ради о релативно малим средствима недовољним да се обезбеде све потребе и реше проблеми, ова средства су неопходна као важна иницијална каписла за решавање потреба грађана и развој па је због тога и неопходан сваки глас подршке за самодопринос - наглашава потпредседник Савета МЗ Драган Недељков.

Pogledaj profil korisnika http://banatskoarandjelovo.bestoforum.net

UREDNIČKI TIM

avatar
vašeg portala
vašeg portala

A referendum elé

IGENNEL A FEJLŐDÉSÉRT


Az elmúlt időszak legjelentősebb beruházása, ami a helyi járulék eszközeiből valósult meg, a pravoszláv temetőben felépült ravatalozó volt, de sikerült eszközöket kiválasztani az oroszlámosi pravoszláv és katolikus temető karbantartására is. A törökkanizsai Nárcisz magáncéggel megkötött legújabb szerződés értelmében a szolgáltatás a jövőben kiterjed a podlokányi temetőre is.
A helyi járulékból sikerült fedezni a faluközpont és a kommunális infrastruktúra karbantartását, sor kerülhetett a járdák szanálására, a kanálisok és hidak javítására, a szeméttároló rendezésére, a nem belátható útkereszteződésekben lévő, elhagyott házak előtti terület kitisztítására, Aleksandar Karađorđević király szobortalapzatának és a körötte elhelyezett padoknak a javítására. A Sziget volt iskola épületében társadalmi helyiség épült. Donátorok és községi, tartományi valamint köztársasági támogatók jóvoltából az oroszlámosi helyi közösség területén más beruházások is megvalósulhattak.
Miloš Teofanov, Oroszlámos HK Tanácsának elnöke kiemelte, hogy köztársasági pénzekből a nagybecskereki Vojvodinaput új aszfaltréteget húzott a Partizán utca egy részére, a központtól Podlokány felé, amelynek hossza 1.340 méter. A hidakon átvezető gyalogjárdák biztonsági korlátot kaptak, a Művelődési Otthonban pedig – a Fidelinka korábbi üzlete helyén – a befejezéséhez közeledik a Helyi Közösség dísztermének a kialakítása. Az óvoda udvarában megújult a játszótér, az iskolai játszótéren pedig kicserélték az elektromos hálózatot és a tönkrement villanyégőket. A Helyi Közösség állta a podlokányi kápolna tevdokumentációjának költségeit, amelynek építése 2010-ben veszi kezdetét. Megújult a podlokányi iskola épülete is, köszönve a törökkanizsai önkormányzat és más segítők támogatásának. Az iskola épületén részfelújítások folytak. A Tartományi Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Titkárság 500 ezer dinárt hagyott jóvá a mezei utak karbantartására, aminek megvalósítását tavaszra tervezi a helyi közösség.
A helyi járulék szerény eszközeiből jutott némi támogatás a polgári egyesületeknek, művelődési- és sportszervezeteknek, a Harcosok Szövetségének, az iskolának és óvodának is. A falu történetében fontos dátumokról való megemlékezésre is gondot fordítottak, mint amilyen a hazafiak 1942. január 9. kivégzése, a Helyi Közösség Napja, a templomok ünnepei, Podlokány Napja vagy a nyári, immár hagyományos kispályás labdarúgótorna.
- Elfogadtuk az Oroszlámos Helyi Közösség területére vonatkozó fejlesztési tervet és programot, amelyekben meghatároztuk a prioritásokat. A podlokányi kápolna építése, a vízvezeték- hálózat rekonstrukciója és a gázosítási program tervdokumentációjának kidolgozása mellett szanálni szeretnénk az oroszlámosi és podlokányi Művelődési Otthonokat. Ezek felújítására már évtizedek óta nincs vagy csak alig van költve, noha mindkettőt sokan használják. A községi önkormányzattal jó az együttműködésünk, az elsőbbséget élvező beruházások előkészítését és megvalósítását közösen végezzük, bevonva Törökkanizsa Városrendészeti Igazgatóságát is. Azon fáradozunk és azt várjuk el, hogy az eszmei mellett terveink megkapják a községi, a tartományi és a köztársasági alapok anyagi támogatását is – mondja Teofanov. Nagyon sok függ a napokon belül lebonyolításra kerülő referendum kimenetelétől. Amennyiben sikeres lesz, a helyi közösség az elkövetkező öt évben 8,5 millió dináros bevételre számíthat.
- A szükségszerű fejlődésre és a helyi közösség polgárainak mindennapjaira való tekintettel nagyon fontos lenne, hogy a helyi járulék bevezetésére vonatkozó javaslat támogatást nyerjen. Függetlenül attól, hogy viszonylag kis összegű bevételekről van szó, amelyek nem elegendőek szükségleteink és problémáink megoldására, mindenképpen serkentő hatással lennének az előrehaladást biztosító újabb eszközök megszerzésére. Ebből a szemszögből minden egyes IGEN szavazatnak nagy jelentősége van – hangsúlyozta
Dragan Nedeljkov, Oroszlámos Helyi Közösség Tanácsának alelnöke.

Pogledaj profil korisnika http://banatskoarandjelovo.bestoforum.net

UREDNIČKI TIM

avatar
vašeg portala
vašeg portala

За петогодишњи период 2010-2014 од самодоприноса се планира 8,5 милиона динара од чега у првој години 1,5, другој1,6, трећој1,7, четвртој1,8 и петојгодини 1,9 милиона дина[/sizeра. Толико се планирају и годишњи трошкови где су предвиђени стални трошкови МЗ од 50 до 90 хиљада динара, пољочуварске службе 300 до 380 хиљада динара, трошкови уређења комуналне инфраструктуре од 800 до 870 хиљада динара. За дотације је намењено од 280 хиљада динара у 2010. и оне се повећавају у наредним годинама на 380, 480, 530, односно 600 хиљада динара у 2014. години.
Непромењене стопе самодоприноса

Савет МЗ Банатско Аранђелово предлаже да стопе самодоприноса за наредних пет година остану исте као и до сада, односно да се не мењају, а по предлогу Одлуке о самодоприносу: 4 одсто на личне дохотке и друга лична примања и 12 одсто на катастарски доходак по хектару.
Овим Планом предвиђени су приходи чисто од средстава самодо
приноса која се буду остваривала, а такође и расходне позиције се односе само на средства убраног самодоприноса без осталих других трошкова Месне заједнице
Стални трошкови месне заједнице

Планирани су трошкови оних позиција које су обавезне за функционисање месне заједнице као што су исплата рачуна за ел. енергију за просторе које користи месна заједница по бројилима који су на име месне заједнице Б. Аранђелово (Дом културе, свлачионица ФК-а, издати посл. простори, капела и др.), трошкови одржавања чистоће просторија месне заједнице, трошкови одржавања седница органа месне заједнице као и ПТТ услуге и др.

Трошкови пољочуварске службе

Односе се на планиране трошкове за рад пољочуварске службе (два радника) који би се користило делом и за комуналне послове у самом месту. Исплата зараде би се вршила по основу накнада по уговору или пак као лични доходак радника у бруто износу само за одређени период у току једне године (01. мај- 31. октобар) или пак у периоду за који се определи орган месне заједнице за сваку годину појединачно годишњим планом. У случају да се у току године ова служба не формира, средства ће бити преусмерена у комунално уређење села.

Трошкови одржавања комунуналних објеката и инфраструктуре, објеката установа и удружења

Односи се на све радове око одржавања гробља (Б. Аранђелово и Подлокањ, делове центра сва три насељена места на подручју МЗ Б. Аранђелово, двориште Дома културе, одржавање објеката који су дати на коришћење МЗ (зграда МЗ), Дом културе у Б. Аранђелову, Дома културе у Подлокању, одржавање капеле на гробљу, објеката за спорт.
Од ових средстава се плани
ра изградња капеле у Подлокању, реконструкција Дома културе у Б. Аранђелову и Подлокању, реконструкција зграде МЗ, постављање тротоара, пресвлачење постојећих путева (калдрме) асфалтом и постављање нових асфалтних подлога, озелењавање празних површина, уређење центра, измештање пијачног простора, чишћење пропуста и ћуприја у центру, паркинг простора, санирање депоније смећа учешће у реконструкцији Православног и Католичког храма (по могућности), као и учешће у изради свих неопходних пројеката који су први корак ка проналажењу доодатних средстава у решавању проблема у селима МЗ (водоводне мреже и сл.)

Дотације удружењима, невладиним организацијама и установама
У наредном пероду ће се месна заједница трудити да издвоји средства по финансијском годишњем плану за функционисање рада разних удружења(спотски клубова, КУД, актив жена и др.) са територије месне заједнице Банатско Аранђелово, јер је за сваку похвалу воља рада чланова тих удружења која уједно оплемењује и сам живот у селима. Уједно ће се почетком сваке календарске године затражити план распоређивања тражених средстава, као и њихов утрошак на крају годинеСредствима самодоприноса се планира и подстицање (помоћ активности деце (омладине) како у предшколскојустанови тако и у основној школи.

Pogledaj profil korisnika http://banatskoarandjelovo.bestoforum.net

UREDNIČKI TIM

avatar
vašeg portala
vašeg portala
OROSZLÁMOS HELYI KÖZÖSSÉG
FEJLESZTÉSI TERVE ÉS PROGRAMJA

Oroszlámos Helyi Közösség középlejáratú fejlesztési terve és programja a 2010. január 1-e és 2014. december 31-e közötti időszakot öleli fel. Ezzel a tervvel és programmal az oroszlámosi Helyi Közösség az általa lefedett terület további fejlesztése mellett kötelezi el magát és a fejlődés három alapszegmensét célozza meg:
• az előző középlejáratú tervben már megkezdett beruházások befejezése
• olyan új beruházások megkezdése, amelyek minden polgár érdekét szolgálják
• az újonnan épített és egyéb objektumok karbantartása
Ezzel a középlejáratú tervvel elő kell látni a Helyi Közösség hatáskörébe tartozó összes szükséglet valamint a kommunális infrastruktúra kiépítésének pénzelését, saját eszközök társításával a beruházás hordozójának eszközeivel. Szükség van arra is, hogy a fejlesztési tervet és programot összehangoljuk más szubjektumokkal is a Helyi Közösség területén (Törökkanizsa község költségvetése, Közvállalatok), nehogy a terv egyes tételeit több forrásból is finanszírozzuk. A terv fontos eleme, hogy meghatározzuk a prioritásokat, ami annak sikeresebb megvalósítását teszi lehetővé. A fentiek alapján javasoljuk, hogy ebbe a tervbe és programba az előttünk álló időszakra a Helyi Közösség következő szükségletei kerüljenek:
a) Kommunális infrastruktúra
1. Úthálózat
Az új középlejáratú terv az Oroszlámos Helyi Közösség területén található utak rendezését és szanálását látja elő. A szanálás ütemterve a következő lenne:
• Kemény útalap biztosítása a következő oroszlámosi utcákban: Testvériség-egység és a következő utcák egyes részei: Vojvode Putnika és Makszim Gorkij.
A Szigeten: Ivo Lola Ribar, Partizán, Žarko Zrenjanin.
Podlokányon a Partizán utca.
• A kövesút aszfaltozása a következő utcákban történne meg: Mihajlo Pupin, valamint a Vojvoda Mišič, Žarko Zrenjanin és Koszovói utca egy része, továbbá a Svetozar Miletič és Jaša Tomić utcák.
• A kiépített utak karbantartása.
2. Járdák
Ebben a középlejáratú tervben a következő oroszlámosi utcákban javasoljuk a járdák kiépítését: Jaša Tomić, M.Pupin, Október 9., Vojvoda Mišić, Vojvoda Putnik, Makszim Gorkij, Branko Radičević valamint a Vuk Karadžić, Svetozar Miletić, Đura Jakšić és a Partizán utcák egyes részei.
Sziget: Đuro Pucar utca
Podlokány: Tito marsall és Partizán utcák.
3. Alacsony feszültségű villanyhálózat
Az előttünk álló ötéves tervidőszakban az oroszlámosi Helyi Közösség gondot fordít az alacsony feszültségű villanyhálózat karbantartására, a tulajdonában lévő objektumok áramfogyasztására valamint a közvilágításra is. Az utcai világítás karbantartása mellett be kell tervezni a háromfázisú hálózat elkészítését az oroszlámosi Október 9-e és a Szigeten lévő Ivo Lola Ribar utcákban. Emellett a podlokányi villanyhálózatba is szükséges befektetéseket végrehajtani.
4. A park karbantartása
A kivégzett hazafiak Emlékparkjának karbantartása a Helyi Közösség hatáskörében lesz. A következőket kell elvégezni:
• új facsemetéket ültetni oda, ahol hiányoznak
• rendbehozni az utat az emlékműig
• padokat helyezni a parkba
• vizet biztosítani az Emlékparkba
• áramot biztosítani az Emlékparkba
Emellett a jövőben a falu központjában lévő parkot is rendben kell tartani, akárcsak a település központját (a piacteret és környékét).
Tervezzük, hogy a piacot kitelepítjük a falu központjából a Kultúrotthon udvarába.
5. Csapadékvíz elvezető csatornahálózat
A csapadékvíz és a talajvíz elvezetésének gondja a faluban olyan gond, amit meg kell oldani, azt követően pedig folyamatosan rendben tartani a csatorna-rendszert. Ezt a feladatot állandó jelleggel a Szigeten és Podlokányon is el kell végezni.
Ezt a problémát a törökkanizsai Városrendezési Igazgatósággal és a többi községi illetékes szolgálattal együttműködve fogjuk megoldani.
6. Vízvezeték-hálózat
Az oroszlámosi vízvezeték-hálózat elöregedése miatti problémák megszüntetése elsőbbségi feladat az Oroszlámos Helyi Közösség előtt, akárcsak a gyenge víznyomás okozta


Pogledaj profil korisnika http://banatskoarandjelovo.bestoforum.net

UREDNIČKI TIM

avatar
vašeg portala
vašeg portala
gondok megoldása a Szigeten. Ahhoz, hogy a problémákat az oroszlámosi Helyi Közösség egész területén felszámoljuk, beruházásokra van szükség Podlokányon is.

7. Részvétel a templomok felújításában
Az előző időszakban kezdeményezés történt az oroszlámosi pravoszláv templom felújításának támogatására, ez a munka azonban csak részben fejeződött be. Noha a pravoszláv templom műemlékvédelem alatt áll, aminek felújítására lehetőségei szerint az illetékes minisztérium választ ki céleszközöket, úgy tervezzük, hogy Oroszlámos Helyi Közösség az elkövetkező időszakban is támogatja a felújítást azzal, hogy gondot visel az oroszlámosi katolikus templomról is.
8. A temető karbantartása
Oroszlámos Helyi Közösség a korábbi tervekben már látott elő eszközöket a temető karbantartására. Ebben a középlejáratú tervben a Helyi Közösség eszközöket választ ki az utak kiépítésére, fűkaszálásra és a zöld felületek karbantartására az oroszlámosi pravoszláv és katolikus temetőkben valamint a podlokányi pravoszláv temetőben. Podlokányon kápolna építését tervezi. Ebben az időszakban új lokációt kell találni az oroszlámosi pravoszláv temetőnek, amit rendezni is kell (bekerítés, stb.)
9. Szeméttelep karbantartása
Ahogyan az előzőben, az oroszlámosi Helyi Közösség a most készülő középlejáratú tervben is lát elő eszközöket erre a célra, egészen a regionális hulladéktároló megnyitásáig, mivel azt követően a helyi szeméttárolókat bezárják.
10. Mezőőr-szolgálat
Oroszlámos Helyi Közösség eszközöket választ ki a mezőőr- szolgálat (két dolgozó) működésére, amelyek egy részét bizonyos helyi kommunális munkákra fordítja. A dolgozók kifizetése szerződés alapján történne, esetleg bruttó fizetés formájában is, de csak az év egy meghatározott időszakára (május 1 – október 31) vagy más időszakra, amelyet a Helyi Közösség megfelelő szerve jónak talál az adott évre kidolgozott tervében.
Amennyiben egy adott évben a szolgálat nem jön létre és nem működik, az erre a célra előlátott eszközöket a falu kommunális rendezésére fordítják.
11. Fásítás
Az oroszlámosi Helyi Közösség az elkövetkező időszakban is tevékenységet folytat az Oroszlámos Helyi Közösség területén lévő üres területek fásítása érdekében.
b) Általános érdekeltségek
1. Polgári egyesületek és társadalmi szervezetek támogatása
A tervezett tevékenységek sikeres és zavartalan végzése érdekében ez a középlejáratú terv előlátja a polgári egyesületek és társadalmi szervezetek támogatását is (harcosok, nyugdíjasok, iskoláskor előtti intézmény, általános iskola, egészségügy, Vöröskereszt, sportegyesületek, művelődési egyesület, stb.).
c) A Helyi Közösség munkája és működése
E tétel kereteiben belül eszközöket kell tervezni és kiválasztani az Oroszlámos Helyi Közösség valamint szerveinek és szolgálatainak zavartalan működésére. A fontosabb tételek a következők: postaköltségek, térítmények, újságok és könyvek, a közlöny nyomtatási költségei, tanfolyamok, irodai kellékek, reprezentáció, higiéniai eszközök, az épülethálózatok karbantartása, stb.
A középlejáratú terv előlátja továbbá:
• a Helyi Közösség munkájához szükséges felszerelés vásárlását
• a Helyi Közösség épületének részleges felújítását és javítását
d) Nagyberuházások

Oroszlámos Helyi Közösség 7-8 olyan nagyberuházási prioritást jelült meg, amely biztosítani tudja a Helyi Közösség területén élő polgárok normális és civilizált életét. Erre a célra a Helyi Közösség pénzelésére befolyó eszközök egy részét fordítja , nagyobb részét viszont a köztársaságnak, a tartománynak és egyéb forrásoknak kell biztosítaniuk. Az Oroszlámos Helyi Közösség területén tervezett nagyberuházások a következők:• vízvezeték-hálózat rekonstrukciója
• csatornahálózat
• gázvezeték
• tornaterem építése
• Banja SRK kiépítése (idegenforgalmi tartalom
- Triplex-projektum)
• piac áthelyezése a Kultúrotthon udvarába
• az oroszlámosi és podlokányi kultúrotthonok szanálása
• a park és a központ rendezése
• az Emlékpark rendezése
• utcák aszfaltozása
e) Nem előlátott beruházások
Ebben a tervben is szükséges olyan eszközöket előlátni, amelyek a terv elfogadásakor még nem ismeretes beruházások költségeinek fedezésére szolgálhatnak. Azt is ki kell hangsúlyozni, hogy a terv megvalósításához előlátott eszközforrások mellett új forrásokat is biztosítani kell.
Az évi prioritásokat Oroszlámos Helyi Közösség Tanácsa minden év elején külön döntésekkel határozza meg.
Oroszlámos HK Tanácsa

Pogledaj profil korisnika http://banatskoarandjelovo.bestoforum.net

UREDNIČKI TIM

avatar
vašeg portala
vašeg portala
ПЛАН И ПРОГРАМ РАЗВОЈА
МЗ БАНАТСКО АРАНЂЕЛОВО

Средњорочни план и програм развоја Месне заједнице Банатско Аранђелово обухвата период од пет година од 01. 01. 2010 до 31. 12. 2014.
Овим планом и програмом Месна заједница Банатско Аранђелово опредељује се за даљи развојподручја које покрива, па ће самим тим обухватити три основна сег
мента развоја:
•завршетак оних инвестиција које су започете у претходном средњорочном плану
•отпочињање нових инвестиција које су од општег интереса за све грађане
•одржавање новоизграђених и других објеката
Овим средњорочним планом треба предвидети финансирање потреба које су у искључивојнадлежности Месне заједнице, као и потребе финансирања изградња комуналне инфраструктуре у виду иницијалних сред
става (удруживања средстава са носиоцима инвестиција).
Средњорочни план и програм развоја Месне заједнице потребно је ускладити и са осталим субјектима на територији Месне Заједнице (Буџет Општине Н. Кне
жевац и Јавна предузећа), како се не би поједине позиције из плана финансирале од стране два или три субјекта.
Важан елеменат овог плана је одређивање приорите
та што ће омогућити успешнију реализацију истог.
На основу горе наведеног предлаже се да се у план и програм уврсте следеће потребе Месне заједнице за на
ведени период:

А. Комунална инфраструктура
1. Путна мрежа

Новим средњорочним планом предвиђа се уређење и санирање путева на подручју МЗ Банатско Аранђелово. Динамика санације би била следећа:
•Тврда подлога у следећим улицама у Банат
ском Аранђелову: Братства-јединства и делови следећих улица: Војводе Путника, Максима Горког. На Сигету улице: И. Л. Рибара, Партизанска и Ж. Зрењанина, а на Подлокању Партизанска улица
•Пресвлачење калдрме асфалтом следећих улица: М. Пупина, дела улице В. Мишића, Ж. Зрењанина и Косовске, као и улица С. Милетића и Јаше Томића
•Одржавање урађених путева

2. Тротоари

У овом средњорочном плану предлаже се изградња тротоара у следећим улицама у Б Аранђелову: Јаше Томића, М. Пупина, 9. октобар, Војводе Мишића, В. Путника, М. Горког, Б. Радичевића и делови улица В. Караџића, С. Милетића, Ђ Јакшића и Партизанске. НаСигету: улице Ђ Пуцара и у Подлокању: М. Тита и Партизанска.

3. Ниско-напонска мрежа

Одржавање ниско-напонске мреже у Банатском Аранђелову и утрошак електричне енергије (улична расвета и утрошена електрична енергија у објектима који су у власништву), Месна Заједница Б.Аранђелово ће у овом петогодишњем плану водити рачуна.
Поред одржавања уличне расвете потребно је плани
рати да се уради трофазна струја у улицама 9. јануар у Банатском Аранђелову и на Сигету у улици И. Л. Рибара.
Потребно је урадити и улагање у електричну мрежу у Подлокању.

4. Одржавање парка

Одржавање Спомен парка стрељаним родољубима биће у надлежности Месне заједнице.
Треба урадити следеће:
•засадити нове саднице на местима где их нема
•уредити стазу до самог споменика
•поставити клупе у парку
•оспособити воду на Спомен парку
•оспособљавање струје на Споме парку
Такође ће се одржавати и парк у центру села као и уређење самог центра (пијачни простор и околина).
Планира се такође измештање пијачног простора из центра села у дворишту Дома културе у селу.

5. Атмосферска канализација

Проблем одвода атмосферских вода, односно подземних вода у селу је проблем којег треба решавати, а касније и одржавати.
Одвод атмосферских и подземних вода се континуи
рано мора решавати како на Сигету тако и у Подлокању.
Овајпроблем ће се решавати у сарадњи са Дирекцијом за изградњу града Нови Кнежевац и са осталим надлеж
ним Општинским службама.

6. Водоводна мрежа

Проблем дотрајале сеоске водоводне мреже у Банатском Аранђелову је приоритет у решавању МЗ Банатско Аранђелово, као и решавање слабог притиска дотока воде на Сигету.
Да би проблем био решен на целојтериторији МЗ Ба
натско Аранђелово, улагања се морају вршити и у водоводну мрежу у насељеном месту Подлокањ

7. Учешће у реконструкцији храмова

Пошто се у претходном периоду водила иницијатива за реконструкцију Православног храма у Банатском Аранђелову, тајпосао је једним делом и обављен, али није завршен до краја. Иако је Православна црква под заштитом, као споменик културе, и за њу ће овлашћено Министарство одвајати наменска средства (по могућности), планира се и у даљем периоду помоћ МЗ Банатско Аранђелово при [size=9][size=9]даљој реконструкцији, с тим да ће МЗ Б. Аранђелово водити рачуна и о Католичкојцркви у Б. Аранђелову.Poslednji izmenio UREDNIČKI TIM dana Pon 28 Dec 2009, 11:33, izmenjeno ukupno 1 puta

Pogledaj profil korisnika http://banatskoarandjelovo.bestoforum.net

UREDNIČKI TIM

avatar
vašeg portala
vašeg portala
8. Одржавање гробља

У својим ранијим програмима МЗ Б. Аранђелово је планирала одређена средства за одржавање гробља.
У свом средњорочном плану МЗ Б. Аранђелово ће издвојити део средстава за изградњу стаза на Православ
ном и Католичком гробљу у Б. Аранђелову, на Православном гробљу у Подлокању, као и за кошење траве и одржавање зелених површина .
Такође се предвиђа и издвајање средстава за изградњу капеле у Подлокању. Потребно је пронаћи могућност отварања нове локације за Православно гробље у Б. Аранђелову и његово уређење (ограђивање и сл.)

9. Одржавање депоније смећа

Како у претходном тако и у садашњем средњорочном плану Месна заједница ће издвојити део средстава за ову намену све до момента отварања регионалне депоније, јер се тада планира затварање свих локалних депонија.

10. Пољочуварска служба

Месна заједница Банатско Аранђелово планира издвајање средстава за рад пољочуварске службе (два радника) који би се користио делом и за комуналне послове у самом месту.
Исплата зараде би се вршила по основу накнада по уговору или пак као лични доходак радника у бруто из
носу само за одређени период у току године (01. мај- 31.октобар) или пак у периоду за који се определи орган месне заједнице за сваку годину појединачно годишњим планом.
У случају да се у току године ова служба не формира, средства ће бити преусмерена у комомунално уређење села.

11. Пошумљавање

Месна заједница Банатско Аранђелово ће у наредном периоду водити активности око пошумљавања празних површина на територији МЗ Б. Аранђелово.

Б. Објекти од општег интереса
1. Дотација удружењима и грађанима и друштвеним организацијама
Овајсредњорочни план укључује и дотације друштвеним организацијама и удружењима грађана (борци, пензионери, предшколска установа, основна школа, здравство, Црвени крст, помоћспортским клубовима, културно уметничком друштву и др.) у циљу успешног и несметаног обављања планираних активности.

Ц. Рад и функционисање месне заједнице

У оквиру ове позиције потребно је планирати и издвојити одређена средства која би користила несметано обављање функције Месне заједнице Банатско Аранђелово, њених органа и службе која обавља послове Месне заједнице.
То све подразумева: ПТТ трошкове, накнаде, ча
сописи и литература, штампање билтена, семинари, канцеларијски материјал, репрезентација, набавка средстава за хигијену зграде, одржавање свих инсталација и сл.
У оквиру овог средњорочног плана подразумева се и покривање трошкова за:
•набавку опреме за рад Месне заједнице
•делимичну реконструкцију и поправку зграде
Месне заједнице

Д. Капиталне инвестиције

Месна заједница Банатско Аранђелово је одредила приоритете за 7 - 8 капиталних улагања за која ће се залагати да би обезбедили нормалан и цивилизован живот грађанима на територији МЗ Банатско Аранђелово. Средства ће се за ту намену одвајати према могућностима прилива основних средстава финсирања
Месне заједнице, а за већи део се морају обезбедити сред
ства од стране Републике, Покрајине и других извора. Планиране капиталне инвестиције на територији МЗ Б. Аранђелово су следеће:
•реконструкција водоводне мреже
•канализација
•гасификација
•изградња фискултурне сале
•изградња СРЦ „Бања” (обезбеђење туристичке понуде-пројекат „Триплекс”)
•да се пијачни простор пресели у двориште Дома културе
•санација Домова културе у Банатском Аранђелову и Подлокању
•уређење парка у центру
•уређење Спомен парка
•асфалтирање улица

Е. Непредвиђене инвестиције
У овом средњорочном плану потребно је планирати средства која ће се користити за оне намене и инвестиције које се не могу предвидети у моменту усвајања плана.
На основу овог петогодишњег плана неопходно је истаћи да је за његову реализацију потребно обезбедити средства као и нове изворе средстава.
Годишњи приоритети ће се одређивати према по
себним одлукама Савета Месне заједнице Банатско Аранђелово на почетку сваке године.

СаветМЗБ Аранђелово

Pogledaj profil korisnika http://banatskoarandjelovo.bestoforum.net

UREDNIČKI TIM

avatar
vašeg portala
vašeg portala
Амбуланта најпотребнија

У Подлокању један од проблема представља и што је село остало без представника у Савету МЗ Банатско Аранђелово на последњим изборима, па ће се ово ублажити формирањем Месног одбора на недавном збору грађана, када су за представнике изабрани Драгослав Самарџија и Иван Елезовић тако да су се већукључили у рад Савета, где могу да изнесу проблеме Подлокања, али немају права одлучивања. Контакти са руководством МЗ треба да се одржавају, пре свега д аби се омале у виду потребе и проблеми мештана, да би се благовремено могли решавати.
- Потребно је да нас се руковод
ства новокнежевачке општине и Месне заједнице Банатско Аранђелово сете и обилазе чешће, а не само када су избори и референдум - каже Самарџија.
Већ два месеца у амбуланту у Подлокању не излази лекар, због тога што прокишњава просторија амбулан
те у Дому културе и гипсаних плоча са плафона, што би требало што пре поправити. Према мишљењу Драгослава Самарџије и мештана Полокања амбулатнта је најпотребнија, посебно због тога што је становништво старо, тако да због контролних прегледа и исписивања рецепата не мора путовати у Банатско Аранђелово.
После изношења овог проблема на збору грађана у присуству и председника општине Драгана Бабића, има обећања да ће се овајпроблем разрешити у договору са представницима Дома здравља Нови Кнежевац. До сада је лекар из Банатског Аранђелова излазио у амбуланту у Подлокањсваке среде где је ординирао два сата, што би било довољно и убудуће. Дом културе је пропада и у прилично је лошем стању, тако да његова обнова захтева улагање доста капитала, пракитчно од темеља до крова, па је добро што се про
грамом новог самодоприноса предвиђа његова санација објекта. У Дому културе смештена је телефонска централа, продавница, амбуланта и бифе ФК «Хајдук», уствари све на шта су мештани упућени у свакодневном животу.Потребно је одржавати и зграду школе која је адапти
рана претпрошле године средтсвима општине. Друштвене просторије користе се за скупове мештана, нажалост најчешће за даће, а некада је користе и млади за окупљање.
- Волели би ми да имамо много више него што тре
нутно имамо, али морамо се прилагођавати садашњојситуацији. Потребно је за децу уредити игралиште на простору паркића код звоника између Дома културе и школе, који би требало још пошумити. Све улице су асфалтиране, имамо телефоне, и водовод, али и имамо и потребу да се поправе тротоари и изграде нови, изврши водоводна мрежа, такође и да се улична расвета редовно одржава - наглашава Самарџија.

Pogledaj profil korisnika http://banatskoarandjelovo.bestoforum.net

UREDNIČKI TIM

avatar
vašeg portala
vašeg portala
Лепота рукотворина
Актив жена Банатско Аранђелово представио се 15.октобра поводом Међународног дана сеоских жена на изложби «Стваралаштво сеоских жена у Војводини» која је приређена на Новосадском сајму. Жене из Банат
ског Аранђелова приказале су у Новом Саду своје ручне радове, зимницу и колаче припремљене по старинским рецептима. Представљање у Новом Саду реализовано је уз подршку новокнежевачке општине.
Потврдило се да су лепота и квалитет њихових рукот
ворина на изузетном нивоу, у рангу осталих излагача из великог броја војвођанских места. Мелита Цукор представила се својим уметничким сликама и калочајским везом, Зора Марићи Ружа Мирковићсу приказале хеклерај зимницу и колаче, а изложене су и рукотворине Олге Јовичин и Милице Родић
Већ је постала традиција да Актив жена у својим просторијама приређује изложбу ручних радова пово
дом Дана месне заједнице и храмовне славе Православне цркве 26. јула, када се на основу гласова посетилаца проглашавају и награђују најуспешнији радови. Прва и друга награда за ументичку слику разиграних банатских коња и вез калочајски ришеље припала је Мелити Цукор, а трећа награда додељена је Амалки Гомбош за калочајски вез.

Pogledaj profil korisnika http://banatskoarandjelovo.bestoforum.net

UREDNIČKI TIM

avatar
vašeg portala
vašeg portala

Најгоре је ако се ништа не предузима


Мештанима Сигета најважније је да свакодневне потребе могу решавати у свом месту. Село је мало и стално се осипа бројстановника, а Илија Вранковићистиче да они који у њему живе имају потребу да брину о његовом изгледу и заштити животВранковићуказује да би било добро да власници који имају празне куће и плацеве, а таквих је десетак, воде бригу о њима и уређују своје имање, такође да и они који стално живе на Сигету уредно и домаћински одржавају окућнице, среде простор на улици и засаде дрвореде које је могуће нормално одржавати.
- За кратко време Сигет би могао да изгледа другачије, много лепше и сређеније него сада, у складу са свим захтевима урбане средине. Не кош
та то много, него захтева мало више труда сваког домаћина, а у супротном даје ружну слику о селу - каже Вранковић
Он потсећа да су из прошлог сази
ва Савета МЗ Банатско Аранђелово долазили да сагледавају које су потребе, када је о трошку општине решен проблем валова за напајање стоке, јер на испашу се тера око 150 говеда.
Пољопривреда и сточарство су делатности од којих углав
ном остварују егзистенцију мештани Сигета. Млеко откупљују Суботичка и Мокринска млекара. Откуп млека је редован и загарантован, али посебно болна тачка која погађа произвођаче је ниска откупна цена.Приватна продавница ради и на задовољство мештана јер је асортиман робе добар, тако да се снабдевају у њој основним потрепштинама, а има и оне робе које раније није нису имали у продавници него су морали да иду у Банатско Аранђелово. Слично као и у другим селима млади одлазе, а за Сигет је карактеристично да је у односу на бројстановника 25 нежења од 20 до 50 година старости прилично велики проблем, због чега село изумире.
- Људи треба да буду свесни да треба издвајати динар за самодопри
нос, јер је то корисно за решавање комуналних и других проблема и потреба. Потребно је да функционише јавна расвета, водовод, да село буде уредно, јер лепши изглед села може бити додатни мотив да они који су овде остану и у њему живе.
Ако све то не функционише, можеда буде дестимулативно и подстак
не младе да одлазе, Потребно је задржати младе, да овде живе и раде, јер без младих село нема перспективу. За то мора више слуха имати држава, да негује неку врсту позитивне дискриминације за оне који остају да живе на селу - сматра Вранковић
Три улице на Сигету имају асфал
тни пут, а четири улице су без асфалта, па би их требало што пре изградити.
Треба одржа
вати изграђене комуналије у селу, тротоар и пут према Банатском Аранђелову, а код школе обновити дечије игралиште.
- Потребно је улагати у Сигет и слична места. Са много мање пара него у већим градовима можемо да се оспособимо за нормалан живот.
Проблема је много, могућности са се реше су скромне, а најгоре је ако се ништа не предузима. Од самодо
приноса не могу да се уберу велика средства, али ако се не уберу никаква, може нам бити само горе - сматраВранковић.

Pogledaj profil korisnika http://banatskoarandjelovo.bestoforum.net

UREDNIČKI TIM

avatar
vašeg portala
vašeg portala
Изношење смећа

Савет МЗ Банатско Аранђелово донео је одлуку о обавезном изношењу смећа, како би се спре
чило његово неконтролисано одлагања и стварање дивљих депонија. Изношење смећа на месну јавну депонију је одређено два пута недељно, средом и суботом од 7 до 15 часова.
Изношење кућног смећа из домаћинстава организовано је и на основу склапања уговора са ЈКП «7.октобар» из Новог Кнежевца, сва
ког другог петка. До сада су уговоре склопила 64 домаћинства. Услуга изношења смећа преко ЈКП «7.октобар» плаћа се на обједињеном рачуну за потрошњу воде. Просечна ценаза изношења смећа по домаћинству је 150 до 200 динара.

Pogledaj profil korisnika http://banatskoarandjelovo.bestoforum.net

UREDNIČKI TIM

avatar
vašeg portala
vašeg portala
РАД ПОЛИЦИЈСКОГ ОДЕЉЕЊА У БАНАТСКОМ АРАНЂЕЛОВУ

Спојисуства, објективности и познавања средине

На подручју Месне заједнице Банатско Аранђелово почело је да ради Полицијске одељење (ПО), што је и био повод да о стању криминалитета и безбедности на нашем подручју разговарамо са командиром Полицијске испоставе (ПИ) Нови Кнежевац Златком Божовићем, који је констатовао да је у области општег криминалитета број поднетих кривичних пријава у овојгодини је удвостручен у односу на претходну.
- Стање јавног реда и мира је задовољавајуће, с тим да је евидент
но да је евидентан пораст општег криминалитета и на ту негативну ставку ћемо реаговати. Оно што можемо истаћи у вези са јавним редом и миром, на подручју Банатског Аранђелова имамо најмањи бројпрекршаја из ове области, што довољно говори о менталитету становништва у односу на Нови Кнежевац и Српски Крстур где је више прекршаја - каже Божовић


Златко Божовић

У овојгодини је до сада подне
то 11 кривичних пријава, од којих су против непознатих починиоца за три крађе, две за тешке крађе, једна за ситну крађу, а против познатих починиоца две за лаке телесне повреде и по једна за насиље у породици, насиље на спортским приредбама и безбедности у саобраћају. Од три крађе једна је још нерасветљена, ради се још на расветљавању две тешке крађе, а расветљена је једна ситна крађа.
У 2008. години било је пет кривич
них пријава од којих две за лаке телесне повреде, по једна за крађу, тешку крађу и насиље у породици, од којих је нерасветљена остала тешка крађа. Командир ПИ Нови Кнежевац Златко Божовићу казује да је за 2008.годину на подручју Полицијског одељења Банатско Аранђелово учешће дела из општег криминала чији се починиоци гоне по службеној дужности је 5,3 одсто од укупно 94 кривичне пријаве на подручју Полицијске станице Нови Кнежевац.
У овој години на кривични упис
ник знатно је повећан број кривичних пријава, што је и била процена, имајући у виду укупну ситуацију у друштву, нарочито економску ситуацију, тако да у односу на 109 поднетих кривичних пријава на подручју ПС Нови Кнежевац, на Банатско Аранђелово отпада 10,1 одсто.
Код кривичних дела која се гоне по приватнојтужби, за које је полиција дужна да поступа, а која су најбројнија и дотичу грађане јер починиоце морају да их гоне по приватнојтужби да би им се ште
та надокнадила. На подручју ПО Банатско Аранђелово за 2008. годину поднето је 8 кривичних пријава, од којих седам за кривична дела ситне крађе, утаје и превару против непознатих починиоца и једна пријава зауништење и оштећење туђе ствари.
Од тих дела четири су расветљена. У укупнојструктури ових кривич
них дела на подручју ПИ Нови Кнежевац којих је било 141, учешће ПО Банатско Аранђелово је за прошлу годину 5,67 одсто. У овојгодини до сада је извршено 17 кривичних дела од чега 16 ситних крађа, све од непознатих починиоца, а једно кривично дело се односи на оштећење и уништење туђе ствари, а у односу на 125 кривичних дела на подручју ПИ Нови Кнежевац учешће ПО Банатско Аранђелово је 13,6 одсто.
- Од поменутих 17 кривичних дела са непознатим извршиоци
ма решено је 10, тако да је проценат расветљавања кривичних дела на бољем нивоу него лане, али не можемо бити задовољни због дупло већег броја кривичних дела - констатује Божовић
- Собзиром на удвостручен бројкривичних пријава предузели смо мере отварањем Полицијског одељења где је од пре месец дана обезбеђено стално присуство младог полицијског службеника Игора Крстића у Банатском Аранђелову који је мештанин, за разлику од претходног периода када су само долазиле патроле у ноћним часовима. Чекамо још једног службеника саобраћајног полицајца Сашу Вукмировића да дође са курса и укључи се у стални рад, а руководилац Полицијског одељења Стевица Ђурђев долазиће најмање два пута недељно, по потреби и чешће. Од тројице полицајаца двојица су млади, а искусни полицајац Ђурђев ће их усмеравати у раду, тако да се надамо да ће грађани бити задовољни. За кратко време од почетка рада у новембру имали смо на подручју ПО Банатско Аранђелово четири кривична дела, два која се гоне по службенојдужности и два која се годне по приватнојтужби и сва су расветљена баш због тога што смо имали присуство сталног полицијског службеника у Банатском Аранђелову. Да би се прибавиле информације од значаја за расветљавање кривичних дела, веома је битно да полицијски службеник ужива поверење грађана у средини у којојради и живи, да има ауторитет и ужива углед у својојсредини и као грађанин и као полицајац, да штити грађане, да несавесне грађане приводи лицу правде и да не буде селективан него да примењује закон на најобјективнији начин. Показује се да тамо где имамо на служби стално присуство полицајца у месту где и живи, грађани верују полицајцима и осећају се безбедно, доста безбедније него у другим срединама где раде полицијски службеници који нису из тих средина, или грађани о њима не знају ништа као људима. То што смо ПО Банатско Аранђелово поставили, једног мештанина који познаје становништво и прилике и двојицу из Новог Кнежевца прави потез и донеће значајне промене у квалитету рада. Други не познаје становништво и може да буде објективнији, а трећи

Pogledaj profil korisnika http://banatskoarandjelovo.bestoforum.net

UREDNIČKI TIM

avatar
vašeg portala
vašeg portala
искуснији ће их усмеравати, тако да имамо спојискуства, објективности и познавања прилика у овојсредини. ПО Банатско Аранђелово постаје и сервис грађана, који ту могу добити сва обавештења у вези добијања нових путних исправа и осталих докумената за које је надлежно Министарство унутрашњих послова Србије.
Огласна табла биће у функцији обавештавања грађана са упутствима на српском и мађарском језику, шта је све неопходно од документаицје за добијање возачке дозволе, личне карте, пасоша и других докумената, тако да већприпремљени могу доћи у Полицијску станицу Нови Кнежевац, да не увећавају трошкове.
- На збору грађана у Банатском Аранђелову уочили смо, а претпоставили смо и да је то проблем, да грађани не желе да пријављују ситне крађе и преваре када је отуђен неки алат, једна или неколико кокошака, што није добро јер охрабрује преступнике да врше кривична дела. Грађани уколико нису у могућности да одмах обавесте полицију телефоном, слободно нека се обрате директно полицијском службенику у Полицијском одељењу које се налази у згради Месне заједнице. Било би добро да се сва кривична дела пријављују да би извршиоце стигле заслужене санкције - указује Божовић
Он констатује да је остварена добра сарадња са Месном заједницом Банатско Аранђелово, тако да се међусобно размењују информације о текућим проблемима. Месна заједница је изишла у сусрет и помогла отварање ПО Банатско Аранђелово у техничком опремању, обезбедивши рачунар и штампач што је битно за и омогућила је коришћење телефона ради несметаног извршења послова.
- Ако се успостављена сарадња настави мислим да ће се значајније поправити мишљење грађана о нама и ојачати поверење у рад полиције. Знамо да има доста старачких домаћинстава, па је задатак полицајаца између осталог и да попричају са људима који су усамљени, чују шта их тишти па да им ако треба и помогну приликом одлазака у Нови Кнежевац у прибављању лека на рецепти, поготово тамо где старим особама нема ко да помогне. То није наш задатак, али је људска обавеза и када год могу дозвољено им је да помогну грађанима у било којојобласти - каже Божовић
Актуелно је упознавање грађана са новинама из Закона о безбедностсаобраћаја, па ће полицијски службеници на терену превентивно спроводити едукацију ради подизања безбедносне културе, како млађих тако и свих становника учесника у саобраћају.
ПО Банатско Аранђелово покрива подручје пет насељених места: Банатско Аранђелово, Сигет, Подлокањ Мајдан и Рабе, командир Божовић наглашава да патроле у ноћним часовима обавезно морају да обилазе сва насеља, а током дана полицијски службеници такође треба да обилазе насеља и буду у контакту са грађанима. Ускоро ће за потребе ПО Банатско Аранђелово бити обезбеђено стално полицијско возило па ће се тиме појачати оперативност на терену. Без обзира што је гориво скупо, насеља која покрива ПО Банатско Аранђелово нису удаљена, тако да не би требало да буде проблема. Банатско Аранђелово је по величини друго месту у новокнежевачкојопштини, одмах иза Новог Кнежевца.
- На подручју ПО БанатскоАранђелово заступљена је и проблематика са границом, јер покрива тромеђу са суседним државама Мађарском и Румунијом, па је заступљена трговина људима и њихово илегално пребацивање преко државне границе тако да имамо и прекршаја у вези заштите државне границе. Овом терену гравитирају две полицијске станице Граничнеполиције и то Полицијска станица за обезбеђење државне границе Наково, према Републици Румунији, и Полицијска станица за обезбеђење државне границе Тиса према Републици Мађарској Уско сарађујемо са полицијским службеницима Граничне полиције, која овде долази својим возилима и врши контролу саобраћаја, преглед лица, возила и пртљага, тако да уско сарађујемо, реагујемо на њихове позиве и подносимо одговарајуће пријаве из наше надлежности - каже Божовић.

Pogledaj profil korisnika http://banatskoarandjelovo.bestoforum.net

UREDNIČKI TIM

avatar
vašeg portala
vašeg portala
Повољне прве реакције
Полицијски службе
ник Игор Крстићје после завршетка Средње школе унутрашњих послова у СремскојКаменици почетком ове године почео са радом у Новом Кнежевцу, да биму од 23.новембра месец одговоран посао био поверен у Полицијском одељењу у Банатском Аранђелову. Игор је у Банатском Аранђелову одрастао, завршио основну школу и сада ту стално живи, а прве реакције мештана о његовом раду су позитивна.
- Углавном познајем све људе у ме
сту, они мене знају од малих ногу и најважније је да имамо коректне односе и сарадњу, јер само заједничким трудом и међусобним поверењем можемо осигурати безбедан и миран живот. За проналажење починилаца кривичних дела и вођење кривичног поступка драгоцене су информације које пружају грађани, па су због тога битни свакодневни контакти - сматара Крстић
Већ први резулта
ти његовог сталног присуства на служби у месту где живи и околним насељима које покрива ПО Банатско Аранђелово су видљиви. За непуних месец дана колико је на служби у Банатском Аранђелову расветљено је пет кривичних дела.
- Људи су на неки начин мирнији, имају више самопоуздања и осећају се сигурније. Чешће се сусрећемо него до сада, пре
вентивно делује обилазак терена и разговори, па ће верујем бити смањебројкривичних дела и прекршаја јавног реда и мира. Код млађих највећи је проблем конзумирање алкохола, после чега су склони чињењу прекршаја или кривичних дела.
Било је случајева да оду у провод у Нови Кнежевац, остану без пре
воза и немају пара за такси, отуђе бицикле и њима се враћају кући, после их префарбају и продају или их растављају за делове - каже Крстић

Pogledaj profil korisnika http://banatskoarandjelovo.bestoforum.net

UREDNIČKI TIM

avatar
vašeg portala
vašeg portala
ЗАБЕЛЕЖЕНО У ОСНОВНОЈШКОЛИ
У клупама све мање ђакаУ Основнојшколи “Јован Јовановић Змај” у Банатском Аранђелову бројученика се из го
дине у годину смањује. Настава на српском и мађарском језику у овојшколскојгодини похађа 175 ученика, у два специјална оделења је 21 полазник, тако да школу укупно похађа 196 ђака. Помоћник директора Смиља Дражић предочава да је сваке године све мање деце у селима, па смањење наталитета представља највећи проблем. Примера ради, 2002. године у школи је било 260 ђака, тако да се мањи бројдеце итекако одразио на бројчано стање у већини оделења. На оба језика настава се одвија од првог до осмог разреда, али због малог броја деце и рационализације у нижим разредима са наставом на мађарском раде три комбинована одељења. У Банатском Аранђелову у једном одељењу су заједно малишани првог и трећег разреда, док су у другом ђаци другог и четвртог, док одељење у Мајдану похађају ђаци из прва три разреда, а од четвртог разреда путују у Банатско Аранђелово. Из Подлокања и Сигета путују и ђаци који похађају наставу на српском. У одељењима са наставом на српком више је деце него у одељењима са наставом на мађарском. Тако су за ову школску годину за наставу на српском уписана 22 првака.Прваци са учитељицом Снежаном Бајић

- Старосна структура становништва је све неповољнија, јер су млади у претходном периоду одлазили у градове и још увек одлазе. Мало смо скрајнути од великих центара па се уз друге околности све то одражава на неповољна демографска кретања - каже Дражић
Зграда школе стара је читав век, својом архитектуром је украс села, али за њено обнављање у последње вре
ме била неопходна значајна улагања која нису у целости завршена. Проблем је представљало што нигде у архивама није пронађен пројекат зграде, па је за реконструкцију од стране ЦИП-а морао да се ради пројакат за санацију. Пре две године средствима Фонда за капитална улагања АП Војводине урађена је хидроизолација зграде, у три учионице у приземљу постављен је нови паркет, у ходнику су нове плочице, а остало је да се уради хидроизолација подрума. Обновљено је централно грејање с којим је било извесних проблема, међутим, они су ипак разрешени и грејање функционише. Да ли ће се и када наставити са реновирањем зграде за сада није познато.
Опремљеност училима је при
лично скромна, могло би се чак рећи да је лоша. Кабинет за информатику опремљен је 2003. године из донације, када је захваљујући ангажовању мештанина Илије Торбице добијено пет рачунара, али време чини своје па нису сви исправни. Кабинет је скучен, а у ако се имају у виду савремена кретања у образовању логично би било да савреманом опремом и училима буду снабдевене све учионице и да школа буде опремљенија.
- Ни са класичном застарелим училима нисмо никада били преви
ше опремљени, али уз све недостатке просветни радници се труде да наши ђаци стекну неопходно знање и постижу резултате. Евидентно је да по завршетку основне школе наши ђаци успешно завршавају средње школе у Сенти, Новом Кнежевцу, Зрењанину, Суботици и Кикинди, касније и факултете, што је на неки начин и резултат њихових наставника из основне школе. Ове школске године у завршном разреду имаћемо веома мали бројматураната, свега 11, са наставом на српском шест и на мађарском пет ученика.
Већ идуће године ситуација ће бити нешто повољнија јер је у седмом раз
реду 24 ученика - каже Дражић Поред већег броја ђака који на наставу у Банатско Аранђелово путујуиз околних места, путује и већина просветних радника, који у оквиру матичне школе наставу одржавају у Новом Кнежевцу и Српском Крстуру. Осим неколико учитељица које станују у Банатском и Мајдану, сви остали просветари путују, што представља велики проблем приликом организовања допунске наставе и рада секција, јер су аутобуске линије усклађене и са потребама средњошколаца, па је јако тешко допунске активности уклопити у распоред.
У школи раде рецитаторска, драмска, ликовна и друге секције, а Савет Месне заједнице је иницира
ла анкету у погледу организовања спортских секција. Фискултурна сала у Дому културе је у доста лошем стању, справе и спортски реквизитису застарели, а она се још користи за културне и друге приредбе мештана. Има иницијативе да се у догледно време изгради фискултурна сала за потребе школске деце, за шта треба уложити велика средства, а према речима Смиље Дражићако се гледа на дуже стазе, сигурно да има потребе за новом салом.Poslednji izmenio UREDNIČKI TIM dana Uto 29 Dec 2009, 06:22, izmenjeno ukupno 1 puta

Pogledaj profil korisnika http://banatskoarandjelovo.bestoforum.net

UREDNIČKI TIM

avatar
vašeg portala
vašeg portala
Az iskolában jegyeztük fel

FOGYNAK A DIÁKOK


Az oroszlámosi Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskolában évről-évre kevesebb a diák. Ebben az évben szerb és magyar tagozaton 175 tanuló jár az iskolába, a két speciális tagozatra járó 21 gyerekkel együtt is a tanulók összlétszáma csak 196.
Smilja Dražić igazgató-helyettes szerint leginkább a falvakban fogynak a gyerekek, a népszaporulat alaposan lecsökkent. Példának hozza fel, hogy 2002-ben az iskolának még 260 diákja volt. A mostani alacsony létszám az iskolai tagozatok többségében szervezési gondokat okoz.
Az iskolában kétnyelvű nyolcosztályos oktatás folyik, az alacsony létszám miatti ésszerűsítések következtében azonban a magyar nyelvű alsó osztályokban három tagozat is összevont tagozatként működik. Oroszlámoson az egyik tagozaton az első és harmadik, a másikon a második és negyedik osztályosokat vonták össze. Majdánon együtt tanulnak az első, második és harmadik osztályosok, a negyedikesek pedig már Oroszlámosra járnak át.
Podlokányról és Szigetről a szerb ajkú gyerekek is utazásra kényszerülnek. A szerb nyelvű tagozaton több a diák, mint a magyaron. Ebben az iskolaévben 22 elsőst írattak be a szerb tagozatra.
– A lakosság korösszetétele egyre kedvezőtlenebb. Az elmúlt évek során a fiatalok a városokba költöztek és a folyamat napjainkban is tart. Kissé félreesünk a nagyobb központoktól, ami más körülményekkel együtt rossz hatással van a demográfiai mozgásokra
– mondja Dražić.
Magyar Aranka tanítónő egybevont tagozata– Az iskola épülete egy évszázados, építészeti stílusa alapján a falu ékessége, de mivel felújításához nagyon sok pénzre volt szükség, a munkát nem lehetett teljesen befejezni. A legnagyobb gond az volt, hogy az archívumokban nyomát sem találtuk az épület tervrajzának, így csak szanációs terv alapján végezhettünk felújításokat. Két évvel ezelőtt a Tartományi
Nagyberuházási Alap eszközeiből elvégeztük az objektum szigetelését, három földszinti tanterem kapott új parkettet, a folyosóra új csempe került, a pince szigetelése azonban még várat magára. Felújítottuk a központi fűtést, ami most kifogástalanul működik. Hogy miből, hogyan és mikor folytatódhat iskolánk felújítása, egyelőre nem tudjuk.
Az iskola felszereltsége szerény, taneszközök tekintetében inkább rossznak mondható. Az informatikai kabinet 2003-ban készült el, különböző adományok és egy helybeli polgár, Ilija Torbica jóvoltából öt számítógépet is kapott az iskola, de menetközben néhány már elromlott közülük. A kabinet szűkös, nem felel meg a követelményeknek.
A mai kor korszerűsítési igényeit figyelembe véve minden osztálynak és iskolának modern és korszerű berendezésekkel, oktatási eszközökkel kellene rendelkeznie.
– Annak ellenére, hogy klasszikus és már ugyancsak elöregedett oktatási eszközök tekintetében sem álltunk jól soha, pedagógusaink mindig azon igyekeztek, hogy a diákok kellő tudást szerezzenek és érjenek el eredményeket is. Tény, hogy általános iskolát befejezett diákjaink sikeresen veszik a középiskolai akadályokat - legyenek azok Zentán, Törökkanizsán, Nagybecskereken, Szabadkán vagy Nagykikindán –, sikeresen befejezik a felsőoktatási képzést is, ami bizonyos részben iskolánk tanárainak az érdeme is. Idén mindössze 11 végzős diákunk lesz, hat a szerb, öt a magyar nyelvű tagozaton. Jövőre némileg javul a helyzet, hiszen jelenleg 24 hetedikesünk van – mondja Dražić.
A környező településekről Oroszlámosra utazó diákok mellett a tanerő többsége is utazik, mivel anyaiskolájuk keretében Törökkanizsán és Szerbkeresztúron is tanítanak. Néhány tanítónő kivételével, akik Oroszlámoson illetve Majdánon laknak, a többség utazó, ami komoly gondot jelent a pótoktatás és a különféle szakcsoportok megszervezése vonalán.
Az iskolában versmondó, színjátszó, képzőművészeti és más szakosztályok működnek, a Helyi Közösség Tanácsa pedig ankétot kezdeményezett sportszakosztályok létrehozása érdekében. A Művelődési Otthon épületében lévő tornaterem elég rossz állapotban van, a sportszerek és tornaeszközök elöregedtek, a termet pedig művelődési és más jellegű rendezvények megtartására is használják a helybeliek.
Létezik elképzelés, hogy belátható időn belül az oroszlámosi általános iskolások új tornatermet kapjanak, az azonban rengetegbe kerül. Smilja Dražić szerint mindentől függetlenül az iskolának óriási szüksége lenne az új tornateremre.

Pogledaj profil korisnika http://banatskoarandjelovo.bestoforum.net

UREDNIČKI TIM

avatar
vašeg portala
vašeg portala
ФУДБАЛСКИ КЛУБ СЛАВИЈА
Између амбиција и финансијских могућности


Фудбалери Савије су јесењи део првенства Потиске лига завршили на другом месту са 24 бода, једним мање од водеће екипе Тисе из Падеја. Председник Слације Срећко Кијац истиче да предност лидера није недостижна и да су амбиције у Суботичку подручну лигу, мада се поставља реално питање да ли би клуб финансијски мога да испрати такмичење у вишем рангу, јер би се знатно повећали трошкови.
Славија није у могућности да квалитетан тим формира од мо
мака који су са подручја МЗ Банатско Аранђелово, па је принуђена да ангажује фудбалере из околине, како би могао да се такмичи и опстаје. То је веома битно, јер је Славија једини спортски клуб у Банатском Аранђелову који има континуитет у такмичењу.
Тренер прве екипе је профе
сор физичког васпитања Владимир Ранков из Новог Кнежевца, који је уједно и првотимац, док са пионирско-кадетском селекцијом као тренер ради Раде Гојковић искусни првотимац, један од најстаријих у лиги. Пионирско-кадетска селекција се такмичи и уиграва са клубовима из међуопштинске Потиске лиге из Падеја, Мартоноша, Остојићева и других места.
Славија финансијску подршку има од спортског кафића «Спорт» (некадашњи «Бумеранг»). Од држања кафића клуб има прихода. Председник Кијац наглашава да је опредељење да се од ФК Славија и спорског кафића створи институција које ће радити на едукцији младих, да тамо имају миран кутак за забаву, приређују прославе рођендана, до
чек Нове године и слично.
Сам изглед стадиона који се налази у центру места обавезује нас да га уредно одржавамо и дамо му лепши изглед, да његова уредност и лепота дају пролазницима и они који долазе код нас позитиван утисак о селу. У плану је да се око стадиона засади дрворед, а требало би ревитализовати објекат свлачионице. Недостају нам свлачионице за судије и канцеларија, а неопходан је санитарни чвор за играче и публику. Ове године смо уредили чесму која има вишеструку намену, за освежење играча, публике и пролазника, јер је свима приступачна и препознатљивог оригиналног изгледа - каже Кијац.
У Управном одбору Славије по
ред председника Кијца су Милош Николић Кристифор Паројчић Недељко Попов, Драган Недељков, Јован Димитријевићи технички секретар Олга Ацин. Славија постоји од 1932. године, а ново руководство је изменило грб и клупску заставу.
- Основни циљје окупљање мла
дих и развијање код њих спортски дух, а старијим љубитељима фудбала обезбедити ужитак спортског догађаја. У пионирско кадетскојселекцији има 25 и у првом тиму исто толико играча, тако да је укључено педесетак младих. Финансирамо се од средстава општинског буџета и Месне заједнице Банатско Аранђелово, а помаже нам и више мањих спонзора. У овојкризи свака материјална подршка клубу је добродошла, па смо 20. новембра приредили донаторску вечеру у Ловачком дому, на којојсмо окупили велики бројчланова и симпатизера, тако да смо сакупили 58.000 динара. То је један од начина да се помогне клубу, а такође да се чланови и симпатизери друже и присније вежу за клуб, не само из Банатског Аранђелова него и они са стране - наглашава Кијац.
Славија негује добре међуклупске односе са клубовима из околине, јер је циљда се талентована деца из ове средине афирмишу играњем у клу
бовима вишег ранга, па тако тренутно бивши играчи Корнел Сабо и Јован Лагунџин бране боје новокнежевачког Обилића.

Pogledaj profil korisnika http://banatskoarandjelovo.bestoforum.net

UREDNIČKI TIM

avatar
vašeg portala
vašeg portala
ХАЈДУК ИЗ ПОДЛОКАЊА
Опстанак под знаком питањаФудбалски клуб Хајдук једина је институција која некако функционише у Подлокању, селу са све мање становника и младих, па је његов опстанак сада под знаком питања. У последње време Хајдук се све више ослања на играче из Банатског Аранђелова и добрим делом из Новог Кнежевца, који су на неки начин везани за Подлокањ Потпредседник Хајдука Радован Радаковићуказује да је од 19 првотимаца чак њих 11 из тог контекста, јер када већнема довољно младих из села, политика клуба је да се окупљају млади који су на било који начин, да ли су пореклом или родбински повезани са селом.
Од првотимаца у Подлокању живе само капитен Драго Јованић Дубравко Петровићи Адријан Хор
ват, а чак петорица од деветорице играча из Новог Кнежевца пореклом су Подлокањчани. У јесењем делу првенства у Потискојлиги Хајдук је имао половичан учинак, мада има састав који је по квалитету међу бољим у лиги. На резултате се одразило што окупљања првотимаца нису била увек стандардна, а настала је и мала криза тако да две утакмице пред крајјесњег дела првенства нису одигране. Утакмица против Граничара из Ђале је одложена, а у последњем колу Хајдук није отишао на гостовање у Падејпредавши утакмицу. Из девет утакмица укњижене су три победе, један реми и пет пораза, тако да је од 11 екипа у лиги Хајдук на осмом месту са 10 освојених бодова. Локални дерби у Банатском Аранђелову припао је Славији 3:1. Радаковићкаже да се Скупштина Хајдука планира до краја године, одмах после Никољдана, на којојће се предочити стање у клубу и какве су уопште могућности да клуб опстане са умањеним финансирањем.
- Сваке сезоне практично имамо проверу хоће ли клуб успети да оп
стане - предочава Радаковић
- Клуб смо из најмањег села у лиги, имајући у виду да се такмичимо са клубовима из много већих места као што су Хоргош, Чока, Банатско Аранђелово, Остојићево, Падеј Српски Крстур, Ђала и друга насеља, која су објективно далеко јача. Верујем да ће се на Скупштини клуба наћи неко решење, да ће се Управа ојачати и оставити нада да ћемо наставити такмичење.
Хајдук је основан пре 77 годи
на, а уз мање прекиде којих је било у битисању клуба, од 1988. године у континуитету се такмичи већ31 сезону, био је и у Суботичкојподручнојлиги, тако да најватренији заљубљеници и симпатизери сматрају да традицију треба сачувати.
- Традиција обавезује и спаша
ва гашење клуба, јер уколико се сада угаси, тешко да ће се поново његов рад икада обновити - сматра Радаковић Клуб се финансира искључиво спортским динаром из буџета Општине Нови Кнежевац и Месне заједнице Банатско Аранђелово. Финансијска подршка из општине добро функционише уз мала кашњења уплата дотације, али да није пара из општинске касе клуб не би могао опстајати. Ове јесени затајила је донација из МЗ Банатско Аранђелово, што се према речима Радаковића правда недостатком средстава, а са друге стране, Подлокањкао насеље на последњим изборима није добио свог представника у Савету МЗ па нема утицаја на расподелу средстава.
Клуб има опреме из донација бив
ших играча из ранијег периода, тако да има у чему да игра. Свлачионица је обновљена и међу најбољима је у лиги, а објекат добро одржава Драгослав Самарџија. За егзистирање клуба највећи део средстава изискују трошкови такмичења, а сиромаштво итекако осети у малој средини у функционисању клуба. Да би се заокружила ова година недостаје још око 20.000 динара, да клуб никоме не остане дужан, а на предстојећој Скупштини треба определити даљу судбину.

Pogledaj profil korisnika http://banatskoarandjelovo.bestoforum.net

UREDNIČKI TIM

avatar
vašeg portala
vašeg portala
УСПЕШНА СЕЗОНА ЗА ЛД “ФАЗАН”
Добар приход од ловног туризма
Вепрови одстрељени 6. децембра 2009.


Ловачко друштво “Фазан” из Банатског Аранђелова које окупља 72 ловца из Банатског Аранђелова, Сигета, Подлокања, Мајдана и Рабеа имало је успешну сезону, остварујући солидне приходе од ловног туризма.
Према речима председника Цветка Јегдића гости су били углавном ловци из Италије, али има доста и домаћих. Они су одстрелили 72 срндаћа (че
тири у злату, осам у сребру и шест у бронзи), а одстрељено је и преко 1.000 афричких голубова.
Новац од ловног се инвестира у ло
виште и обезбеђење услова за прихват гостију. Изграђена је волијера за продужени лов па ће лов на фазане моћи да се продужи до 1.марта. Подигнуто је шест високих чека за срнећу дивљач и дивље свиње, уређен један бунар самоток, а поручене су три ветрењаче за пумпање воде. Ловачка кућа на Палошу има оспособљена четири конфорна лежаја, где је у плану да се доведе струја удаљена 2,5 километра, како се не би морао користити агрегат. Планира се и завршетак кухиње, санитарног чвора и апартмана у Ловачком дому, да би се могли примати туристи.
- За довођење струје траже се дона
тори и људи добре воље да нам помогну, којима можемо узвратити изловом дивљачи или неком компензацијом. На копани бунар на Кочовату припремили смо багремово дрво за монтирање ђерма за извлачење воде. Бунар је доста широк, озидан и оспособљен је валов. Ово ће бити једини ђерам у ловишту у употреби и они су на овом подручју реткост, јер у Банатском Аранђелову има га још само једна кућа - каже Јегдић
Ове године је у ловиште пуш
тено 1.060 фазана од 13 недеља обезбеђених из фазанерије Ристовача из компензације са “Ловотурсом”. За зимски период су изнета солишта и почиње се са изношењем на терен кабасте и зрнасте хране за срне, зечеве и другу дивљач. Дивље свиње све чешће долазе на нишан чланова Ловачко друштво “Фазан” из Банатског Аранђелова, па је ове сезоне до сада одстрељено осам, а изузетно успешно завршила се хајка 6. децембра за групу “Палош”, у којојје Руфин Нешићу потесу Шимун-Кочоват одстрелио два вепра. Нешићје оба вепра, од којих је један трофејни са сребрним кљовама, оборио са четири метка.
- Кренули смо у лов на фазане и зечеве, али када је уочен чопор од пет дивљих свиња, одмах смо реаго
вали. Колеге су их потерали каналом где је са мном био другар Горан Димитријевић Иако сам најмлађи у групи, имам доста искуства јер се са ловцима дружим од осме године и највише сам научио од Цветка Јегдића. Добро сам се снашао и био прецизан. Сребрни капиталац тежио је 160 и други мањи око 130 килограма, а први вепар којег сам одстрелио претпрошле јесени био је од сто килограма - задовољан је Нешић
Нешићу је ово био трећи излазак у ловиште ове јесени, у досадашњем ло
вачком стажу одстрелио је преко стотину лисица, а прошлог месеца на другом крају атара према Новом Кнежевцу на нишан су му дошла и три шакала. У последње две године без обзира што у ловишту има фазана и зечева, дражи му је лов на барску пернату дивљач, гуске и патке, на новокнежевачком рибњаку. Ловник Ђурица Радин који је такође био у групи приликом одстрела два вепра, заједно са Гораном Трифуновићем, Зораном Илијином, Цветком Јегдићем, Ђуром Недељковим, Јованом Митовским, Драганом Недељковим, Гораном Димитријевићем и Руфином Нешићем, као и гостима др Жељком Поповићем из Сенте и Миланом Смиљанићем из Белотића, каже да судећи према траговима на овај погранични терен долазе и дивље свиње из суседне Румуније.
- На истом потесу пре непуних ме
сец дана суочили смо се са чопором од десет дивљих свиња, од којих смо једну одстрелили, а девет је успело да утекне протутњавши кроз село у правцу Новог Кнежевца - каже Радин.
После 12 година поново је ради дружења обновљено одржавање “Ло
вачког бала”, који је приређен 11. децембра, а обављају се припреме да се дочекају учесници осме манифестације “Хајка на кочоватску лисицу”. Хајка у којојће се поред лисица ловити и дивље свиње заказана је за 16. јануар. Котизација за учешће је 1.000 динара, а детаљније информације могу се добити на телефон Ловачког дома 0230/89-027. Лане је било 150 учесника, домаћих ловаца и гостију. Манифестација је стекла традицију, а према речима председника Цветка Јегдића све ће бити спремно да се дочека 200, а уколико буде већег интересовања и 300 учесника и гостију.

Pogledaj profil korisnika http://banatskoarandjelovo.bestoforum.net

UREDNIČKI TIM

avatar
vašeg portala
vašeg portala
КУД “ДР ГАВРИЛО ПЕКАРОВИЋ”
Квалитетније уз живу музикуКултурно уметничко друштво “Др Гаврило Пекаровић” окупља у својим секцијама око 60 чланова. Наступало се успешно на општинскојсмотри фолклора и Ускршњој радионици у Новом Кнежевцу, док се у Банатском Аранђелову већшесту годину усталила Ускршња изложба, на којојсу поред ручних радова и фарбаних јаја приказани и радови чланова фото секције, а гост је са својим сликама била Мелита Цукор.
Годишњи концерт је одржан у јуну, било је још неколико наступа на гостовањима, а у октобру је ор
ганизована приредба за баке и деке, а свакојбаки поклоњена је икебана. Новогодишњо-божићна радионица чланова, уз учешће и основаца и малишана из предшколске установе под вођством председнице КУД-а Олге Јовичин одржаће се 17. и 18. децембра, какао би се подстакла креативност деце, а приредиће се продајна изложба радова.
Отпочет је рад са живом музиком у сарадњи са Народним оркестром из Мокрина, да би се подигао квали
тет, што односи највећи део прихода. У току је снимање ЦД-а да би за рад имали квалитетну музику. Купљен је део материјала за ношње и појасеве, а за учешће на покрајинском конкурсу за опрему још нема резултата.
Од Фонда за културу општине Нови Кнежевац у овојгодини остварена је дотација од 105.000 и од МЗ Банатско Аранђелово 23.000 динара. Уметнички руководилац Зорица Вејин каже да предстоје припреме за општинску смотру фолклора која ће бити у марту идуће године, а домаћин ће бити КУД “Др Гаврило Пкаровић”.
На традиционалном годишњем кон
церту поред фолклора представиће се чланови музичке секције коју води Јасмина Вејин. Предвиђено је да се ојача активност музичке и фото секције, а у плану су четири ликовне радионице и две изложбе. У току лета неколицина деце треба да се укључе у етно-камп у Руском Селу, да се упознају са старим занатима.
За покрајинска средства конкурисаће се за организовање манифестације “Дани Гаврила Пекаровића”, у знак сећања на по
знатог педијатра родом из Банатског Аранђелова, писца првог штива из области педијатрије “Чадољуба”. Планира се да манифестација буде дечијег карактера у виду спортског викенда, када би се деца надметала у помало већзаборављеним старинским играма. Гостовања фолклорног ансамбла и других секција на страни биће према финансијским могућностима.

Pogledaj profil korisnika http://banatskoarandjelovo.bestoforum.net

UREDNIČKI TIM

avatar
vašeg portala
vašeg portala
ТАЛЕНТИ

Две изложбе Јована Бодроже
Талентовани ученик петог разре
да Основне школе «Јован ЈовановићЗмај» Јован Бодрожа из Банатског Аранђелова ове године имао је две изложбе својих уметничких остварења, поводом локалних празника у Банатском Аранђелову и Подлокању.
За Дан месне заједнице Банатско Аранђелово и храмовну славу Пра
вославне цркве Сабор светог архангела Гаврила Бодрожи је приређена изложба у Дому културе у Банатском Аранђелову, док је у Подлокању изложба уприличена за Дан села.
На обе изложбе уметничка оставрења даровитог ученика из наше средине привукла су пажњу мештана и гостију, а млади уметник је на инсистирање посетилаца из
ложбе у Банатском Аранђелову продао своју прву слику. Слику је купила професорка Економског факултета у Суботици Станислава Сигулински Ацин.
Пријем за талентованог ученика приредио је председник новокнежевачке општине Драган Бабић који је такође откупио слику Бодроже. Приређивање изложбе малог сликара је леп пример да се таленти представе у својојсредини, а такође треба учинити све и омогућити да даровити ученици развијају својталенат и напредују.

Pogledaj profil korisnika http://banatskoarandjelovo.bestoforum.net

UREDNIČKI TIM

avatar
vašeg portala
vašeg portalaУ вртићу новокнежевачке Предшколске установе «Срећно дете» у Банатском Аранђелову увек је весело расположење у сва три одељења о којима брину васпитачице Мире Ацин, Милице Родићи Ленке Домонкош. У припремнојгрупи предшколског узраста је 22 будућа првака, у групи од три до пет година су 23 малишана, а у групи на мађарском њих шесторо.Услови у дечијем вртићу су добри, а малишани
ма једино недостаје сала за фискултуру па је спроводе у учионицама. Проблем једино представља што тераса на улазу у вртићпрокишњава, а она повезује све просторије са санитарним чвором.
Поправка не изискује превелика средства, па би је требало обавити због безбедности деце. Васпитачица Мира Ацин успешно спроводи пројекат «Игром до читања», како би се деца што боље припремила за вештину читања и полазак у школу.- Рад са децом у оквиру пројекта почиње од треће године па до поласка у школу. Из литера
туре и добре праксе осмислила сам овајпројекат за нашу децу. Пројекат садржи преко 90 разноврсних игара, а представићемо га у Новом Саду 30. јануара на манифестацији «Пример добре праксе». У априлу биће приказан на Златибору јер је сврстан међу 40 најбољих пројеката који се спроводе у Србији. Сва очигледна средства за спровођење пројекта праве васпитачи и деца, кроз радионице укључују се и родитељи, а имамо и пуну подршку Предшколске установе «Срећно дете».
Деца учествују у играма за развојговора,остељивости за знакове и њихове карактеристи
ке, уочавању риме, првог и задњег гласа у речи, растављању речи на гласове и састављање гласова у речи, повезивању гласова и слова и друго. Међу игре спада и писању свог имена, али не класично, него прављењем сликовница и цртежима.

Pogledaj profil korisnika http://banatskoarandjelovo.bestoforum.net

Pogledaj profil korisnika

Sponsored content


Nazad na vrh  Poruka [Strana 1 od 1]

Dozvole ovog foruma:
Ne možete odgovarati na teme u ovom forumu